Menu Sluiten

School Werkt agenda

De SchoolWerkt-agenda vormt de basis voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten 2020-2024. Met deze aanpak is het netwerk in RMC-regio Utrecht beter in staat om jongeren voor te bereiden op de toekomst. De aanpak sluit aan bij de veranderingen in het sociale domein. Alle gemeenten uit de regio, de mbo instellingen, VO-scholen/samenwerkingsverbanden VO zijn op de verschillende niveaus van de SchoolWerkt agenda vertegenwoordigd en betrokken.

De regie op alle acties van de SchoolWerkt agenda beleggen we in de stuur– en kerngroep vsv. De stuurgroep ziet op bestuurlijk niveau toe op de realisatie van de ambities in de regio. De kerngroep is de beleidsmatige spil. Vanuit de kerngroep wordt de relatie gelegd met de uitvoering in werkgroepen van vijf actielijnen.

  1. Creëren van een sterke basis voor de jongere
  2. Loopbaanoriëntatie doorlopende leerlijn, leernetwerken VO
  3. Sluitende overgangen en warme overdracht, De Overstap
  4. Extra ondersteuning waar nodig
  5. Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt

Lees hier meer over de SchoolWerkt-agenda.
Bekijk hier de SchoolWerkt-monitor 2018.