Menu Sluiten

Zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. Dat betekent dat scholen verplicht zijn om een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze zorgplicht is opgenomen in de wet passend onderwijs. Wat moet een school in het primair of voortgezet onderwijs nu precies doen als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt? Op de website van de rijksoverheid kunt u hier meer over lezen.