Menu Sluiten

Klachten en bezwaren

Een klacht betekent dat er iets is misgegaan in de communicatie of de dienstverlening door het samenwerkingsverband. In deze klachtenprocedure is beschreven hoe Sterk VO met klachten omgaat. Een klacht kan worden ingediend door een klachtenformulier in te vullen en te sturen naar klachtencommissie@sterkvo.nl.

Een toelaatbaarheidsverklaring is een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. De mogelijkheid tot bezwaar en beroep tegen deze beschikking staat open. Een bezwaar tegen een besluit van Sterk VO over de toelaatbaarheid tot vso kan worden ingediend via bezwaarcommissie@sterkvo.nl. Sterk VO vraagt dan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) om advies.