Menu Sluiten

Klachten en bezwaren

Een klacht betekent dat er iets is misgegaan in de communicatie of de dienstverlening door het samenwerkingsverband. In deze klachtenprocedure is beschreven hoe Sterk VO met klachten omgaat. Een klacht kan worden ingediend door een klachtenformulier in te vullen en te sturen naar klachtencommissie@sterkvo.nl.

Een toelaatbaarheidsverklaring is een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. De mogelijkheid tot bezwaar en beroep tegen deze beschikking staat open. Een bezwaar tegen een besluit van Sterk VO over de toelaatbaarheid tot het vso dient binnen zes weken na het besluit te worden ingediend bij Sterk VO via bezwaarcommissie@sterkvo.nl. Sterk VO is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) en vraagt bij een ingediend bezwaar de LBT om advies.