Menu Sluiten

Ouders

De school is voor ouders het eerste aanspreekpunt. Het is belangrijk dat school en ouders goed samenwerken. Vooral als een leerling of zijn gezin extra hulp of ondersteuning nodig heeft. De kennis van ouders en school vullen elkaar vaak goed aan. Sterk VO stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van de school.

Alle vo- en vso-scholen binnen Sterk VO hebben een schoolondersteuningsplan dat samen met het schoolplan ouders informatie geeft over de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt. Als u hier meer over wilt weten, bezoek dan de website van de school of neem rechtstreeks contact op.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Vanuit het samenwerkingsverband Sterk VO in Utrecht werken we aan het opzetten van een ouder- en jeugdsteunpunt rondom passend onderwijs. Voor de inrichting van dit steunpunt zijn wij benieuwd naar de behoefte van ouders aan informatie over passend onderwijs. U helpt ons enorm met het invullen van een korte vragenlijst. Ook als u geen ervaring heeft met passend onderwijs horen we uw mening graag. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Alvast bedankt voor het invullen!

>> naar de vragenlijst