Menu Sluiten

Eemalige verlenging toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) met einddatum 31 juli 2021

Verschillende partijen zijn overeengekomen dat toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) met einddatum 31 juli 2021 voor leerlingen die staan ingeschreven in het gespecialiseerd onderwijs automatisch worden verlengd met één jaar. Hierover hebben de samenwerkingsverbanden en de scholen voor gespecialiseerd onderwijs eind april een brief over ontvangen. Sterk VO sluit zich aan bij deze afspraak. Het gaat hierbij om een eenmalige lastenverlichting tijdens de huidige coronapandemie.

Concreet betekent dit dat tlv’s met een door het gespecialiseerd onderwijs in BRON geregistreerde einddatum van 31 juli 2021, eenmalig verlengd worden met maximaal één jaar tot 31 juli 2022, zonder benodigde beoordeling door de samenwerkingsverbanden. Daarna is vooralsnog alles weer zoals het eerder was. De regeling geldt niet voor leerlingen waar een verhoging van de bekostiging wordt aangevraagd.

Deze regeling betekent ook dat er geen nieuwe tlv aangevraagd hoeft te worden voor leerlingen die op 31 juli 2022 vanuit het vso uitstromen naar een vervolgplek. Voor leerlingen van wie verwacht wordt dat zij pas na 31 juli 2022 uitstromen zal er volgend schooljaar een verlenging van de tlv moeten worden aangevraagd.

Mochten scholen gebruik willen maken van bovenstaande regeling, verstuur dan het TLV-nummer van de betreffende leerling(en) naar Loket@sterkvo.nl.

Publicatiedatum: