Menu Sluiten

Ministers Arie Slob en Hugo de Jonge bezoeken scholen Utrecht

Passend onderwijs en zorg op maat, daar gaan we samen voor! Maandagmiddag 16 april brachten ministers Slob en De Jonge een werkbezoek aan Utrecht om te zien hoe goed de ‘proeftuin’ als praktijkvoorbeeld van de aansluiting tussen zorg en onderwijs werkt. Het werkbezoek vond plaats op Stip VSO, een van de cluster-3 scholen in Utrecht. Stip VSO en mytylschool Ariane de Ranitz nemen deel aan de Utrechtse proeftuin.

Met hun bezoek aan Utrecht maken beide ministers werk van een van de opdrachten uit het regeerakkoord. Zij willen onderzoeken hoe de financiering van zorg in onderwijstijd eenvoudiger kan worden georganiseerd voor scholen waar veel leerlingen met zeer complexe problematiek onderwijs volgen.

In Utrecht zijn de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de gemeente een ‘proeftuin’ gestart om scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs te ondersteunen bij de opgave om zorg en onderwijs te organiseren voor zeer kwetsbare kinderen. Doel is om te komen tot een eenvoudiger, duurzame organisatie en financiering van zorg in onderwijstijd. Het project loopt nu ongeveer een jaar en biedt een mooi praktijkvoorbeeld van de aansluiting tussen onderwijs en zorg. Dat de beide ministers samen op bezoek komen bevestigt de missie van Utrecht: alleen door goede samenwerking tussen onderwijs en zorg kunnen we kinderen en jongeren ondersteunen en zorgen dat zij hun school zo goed mogelijk kunnen doorlopen.

Aansluitend op een rondleiding door de school gingen beide ministers in gesprek met ouders, docenten, zorgmedewerkers en bestuurders over hun ervaringen. Beide ministers kregen daarbij een goed beeld van de zorg die nodig is om jongeren onderwijs te laten volgen. Door maatwerk en afspraken met de gemeente en de samenwerkingsverbanden lukt het om die zorg op een effectieve manier te organiseren. Voor ouders is deze garantie op zorg van groot belang. De samenwerkingsverbanden, de betrokken schoolbesturen en de gemeente deelden ook hun wensen met de ministers om de zorg voor de meest kwetsbare kinderen op school nog beter te regelen. De beide ministers hebben toegezegd hiervoor met een aantal scenario’s te komen.

 

Publicatiedatum: