Menu Sluiten

Overstap VO-MBO: eerste resultaten

Voor het overstapjaar 2020 zijn de eerste resultaten bekend. Vanwege het coronavirus is de deadline van aanmelden verzet naar 1 mei in plaats van 1 april. Daarom hebben wij de meting ook een maand later laten plaatsvinden.

Op 1 mei heeft 96% van de vmbo-leerlingen die de overstap willen maken zich aangemeld bij een mbo. Ten opzichte van vorig schooljaar is dit een stijging van 2%!

74% van de vo-leerlingen die zich hebben aangemeld bij een mbo, heeft op 1 mei een afgerond DDD (Digitaal Doorstroom Dossier). Dit percentage is lager dan vorig jaar. Of deze daling te maken heeft met het coronavirus is iets wat wij verder gaan onderzoeken binnen de Overstap.

Zie ook www.schoolwerkt.nl.

Indicator Norm 2017 2018 2019 2020
Op
1 april hebben de vmbo*/isk leerlingen zich aangemeld bij een mbo/andere instelling.
95% 95% (doel: 90%) 95% (doel: 90%) 94% 96% (meting 1 mei)
Op
1 april hebben de vo leerlingen*/** zich aangemeld bij een mbo/andere instelling.
90% 91% 93% 92% 93% (meting 1 mei)
Op
1 april hebben aangemelde vo leerlingen* een afgerond DDD voor een mbo in de regio
Utrecht.
90% 78% 88% 92% 74% (meting 1 mei)

* Exclusief de Veenlanden vestigingen ivm ontbreken terugkoppeling ROC van Amsterdam
** vo leerlingen = alle leerlingen afkomstig van vmbo + vavo + pro + vso + havo

Publicatiedatum: