Menu Sluiten

Werving leden ondersteuningsplanraad (OPR)

De ondersteuningsplanraad(OPR) van het samenwerkingsverband Sterk VO zoekt enthousiaste en gedreven nieuwe leden. Alle schoolbesturen die lid zijn van Sterk VO (10 besturen) hebben twee zetels in de OPR. Eén zetel personeelsvertegenwoordiging en één zetel ouder/leerling vertegenwoordiging. De OPR heeft op dit moment 7 leden (6 personeel, 1 ouder/leerling), dit betekent dat er 13 vacante plaatsen zijn. Om een krachtige stem aan medezeggenschap te geven is het van belang om de OPR op volle sterkte te krijgen. Nieuwe leden, vooral ouders/leerlingen zijn dus zeer gewenst.

Wij zijn op zoek naar kandidaten die vanuit deskundigheid, interesse en passie voor ondersteuning in het onderwijs een bijdrage willen geven aan het uitzetten van de goede koers van ons SWV.

Verwachting
Lid zijn van de OPR betekent 3 avonden (van 19.00 uur tot 20.30 uur) per jaar vergaderen in Utrecht. Dit betekent dat je inclusief de voorbereiding ongeveer 20 uur per jaar bezig bent met de OPR.

De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een (G)MR-lid van een school of stichting. Zo wordt er onder andere verwacht dat je de naar de vergaderingen komt, meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden.  Een open en actieve houding is belangrijk. Je bent de vertegenwoordiger van ouders/leerlingen/personeelsleden in je eigen organisatie. De OPR van het SWV houdt zich vooral bezig met het grote beleid. De afstand tot je eigen situatie is vaak groot. Een ‘helicopterview’ is dan ook onontbeerlijk.

Kort samengevat is een OPR lid:

  • gericht op samenwerken;
  • in staat belangen van Sterk VO objectief af te wegen tegen die van leerlingen, personeel, ouders en scholen;
  • daadkrachtig en slagvaardig.

Je krijgt hiervoor terug dat je als OPR-lid boven-bestuurlijk meedenkt en praat. Daarnaast ontmoet en praat je met personeelsleden, ouders, leerlingen en bestuurders van andere scholen en doe je diverse contacten op. Je bouwt kennis op over de structuur van het onderwijs en de financiering daarvan. Samen met de andere OPR-leden vorm je een belangrijke raad die het bestuur van het SWV adviseert over het ondersteuningsplan om uiteindelijk instemming hieraan te verlenen.

Wil je nog meer weten over het werk in de OPR en/of Sterk VO? Kijk dan hier.

Enthousiast na het lezen van dit verhaal? Neem dan contact op met je schoolleider en meld je aan.

Ruben Bloemen
Secretaris/penningmeester OPR Sterk VO
r.bloemen@dekleineprins.nl

 

Publicatiedatum: